Προκήρυξη Νέων Ανδρών – Γυναικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Αριθ. Πρωτ. 85130/17.12.2008

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2009

(ΜΕΧΡΙ 20 ΕΤΩΝ)

 

1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία (ΕΣΟ) προκηρύσσει την τελική φάση του 41ου Πανελλήνιου Ατομικού  Πρωταθλήματος Νέων Ανδρών και του 32ου Πανελλήνιου Ατομικού  Πρωταθλήματος Νέων Γυναικών για σκακιστές και σκακίστριες μέχρι 20 ετών που έχουν γεννηθεί από την 1/1/1989 και μετά και έχουν έγκυρο Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας και Υγείας της ΕΣΟ. 

2. ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ – ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

Τους αγώνες συν-διοργανώνουν ο Δήμος Περιστερίου, η Πνευματική Στέγη Περιστερίου και η ΕΣΟ και θα διεξαχθούν στο Περιστέρι σε αίθουσα του Κ.Υ.Β.Ε. (Κέντρο Υποστήριξης Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων) στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου 1 και Λεωφ. Κηφισού (πλησίον του σταθμού του ΜΕΤΡΟ στον Άγιο Αντώνιο).

 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Ενώσεις & Τοπικές Επιτροπές πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να δηλώσουν τη συμμετοχή όλων των σκακιστών και σκακιστριών της περιοχής τους που επιθυμούν να λάβουν μέρος, μέχρι και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2008 στη Γραμματεία της ΕΣΟ με παράλλήλη κοινοποίηση στους συν-διοργανωτές (ΠΣ Περιστερίου).

 ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής.

 4. ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για τη διαμονή, διατροφή και μετακίνησή τους. Οι 5 πρώτοι της τελικής κατάταξης του κάθε πρωταθλήματος θα επιδοτηθούν από την ΕΣΟ με το ποσό των 200 € έκαστος με την προϋπόθεση ότι κατοικούν εκτός των ορίων του Νομού Αττικής. Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί μέσω των Ενώσεων – Τ. Επιτροπών με την προσκόμιση του σχετικού γραμματίου είσπράξης. 

 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

Το σύστημα των αγώνων θα ορισθεί με βάση των αριθμό συμμετοχών και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

2

Ματς 4 Παρτίδων

3-4

Κυκλικό σύστημα (πουλ) διπλών παρτίδων

5-10

Κυκλικό σύστημα (πουλ)

11-19

Ελβετικό 7 γύρων

≥20

Ελβετικό 9 γύρων

 

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με εγκεκριμένη από το ΔΣ της ΕΣΟ οδηγία της ΚΕΔ (αρ. 11/15.02.2008), ο αρχικός κατάλογος κατάταξης των συμμετεχόντων για τις ανάγκες της κλήρωσης, γίνεται με πρώτο κριτήριο το διεθνές ΕΛΟ – τίτλο και με δεύτερο κριτήριο το Εθνικό ΕΛΟ – τίτλο και στην συνέχεια αλφαβητικά.

 6. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα και χρόνο σκέψης, για κάθε παίκτη, 90 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις και ακόμη 30 λεπτά μέχρι την ολοκλήρωση της παρτίδας. Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο παίκτης, παίρνει ακόμη μισό λεπτό (30″) χρόνου σκέψης.

 Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.

 7. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Διευθυντής Αγώνων ορίζεται ο Ταμίας της ΕΣΟ Γ. Μιχαηλίδης.

Οι διαιτητές θα ορισθούν από την Κ.Ε.Δ. και θα ανακοινωθούν με συμπληρωματική προκήρυξη.

 8. ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας ακολουθούνται κριτήρια που προβλέπονται από τον Κανονισμό Αγώνων.  Συγκεκριμένα, όλες οι θέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια  άρσης ισοβαθμίας:

 Για ελβετικό σύστημα

α) Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισοβάθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).

β) Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας (και τα κριτήρια άρσης της).

γ) Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων)

δ) Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).

Για κυκλικό σύστημα (round robin)

α) Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).

β) Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια με τις περισσότερες νίκες).

γ) Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων.

 9. ΑΝΑΒΟΛΕΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 1.25 του Κανονισμού Αγώνων, δεν επιτρέπεται, καταρχήν, η αναβολή αγώνων ή η συνέχεια μιας παρτίδας που διακόπηκε. Το αρχικό πρόγραμμα των αγώνων πρέπει να τηρείται. Εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν σε ειδικές περιπτώσεις, ύστερα από έγκαιρη αίτηση του ενδιαφερόμενου και αιτιολογημένη απόφαση του διευθυντή αγώνων. Οι ειδικές περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ασθένεια οπωσδήποτε διαπιστωμένη από διαπιστευμένο γιατρό των αγώνων, αντικειμενική αδυναμία μετάβασης στο χώρο διεξαγωγής κ.α. Στα οξέα γενικά νοσήματα που δεν χρειάζονται νοσοκομειακή περίθαλψη, αρκεί η πιστοποίηση από ιδιώτη γιατρό με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού της ΕΣΟ και σε περίπτωση διαφωνίας των δύο γιατρών η βεβαίωση δευτεροβάθμιου οργάνου, όπως είναι οι Υγειονομικές Επιτροπές, Κρατικά και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία. Για τους περιφερειακούς αγώνες μπορεί να ορίζεται διαπιστευμένος γιατρός. Τις σχετικές αλλαγές στο Πρόγραμμα ανακοινώνει ο διευθυντής αγώνων και η απόφαση του θεωρείται τελεσίδικη.

 10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Υποβάλλονται έως και 30 λεπτά μετά τη λήξη του γύρου. Αν το πρόγραμμα προβλέπει δύο αγωνιστικές την ίδια μέρα τότε ή ένσταση ασκείται μέσα σε 15 λεπτά από τη λήξη της υπόψη παρτίδας. Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης είναι η Επιτροπή Ενστάσεων των αγώνων που θα ορίσει το ΔΣ της ΕΣΟ.

 Το παράβολο ορίζεται στα 90 € και μπορεί να κατατεθεί στο διευθυντή ή στον επικεφαλής διαιτητή των αγώνων.

11. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Πέμπτη        01 Ιανουαρίου   2009

Άφιξη συμμετεχόντων

 

Παρασκευή   02 Ιανουαρίου   2009

Κληρώσεις

14:30

Παρασκευή   02 Ιανουαρίου   2009

Τελετή Έναρξης

16:00

Παρασκευή   02 Ιανουαρίου   2009

1ος Γύρος

16:30

Σάββατο       03 Ιανουαρίου   2009

2ος Γύρος

09:30

Σάββατο       03 Ιανουαρίου   2009

3ος Γύρος

16:30

Κυριακή       04 Ιανουαρίου   2009

4ος Γύρος

16:30

Δευτέρα       05 Ιανουαρίου   2009

5ος Γύρος

09:30

Δευτέρα       05 Ιανουαρίου   2009

6ος Γύρος

16:30

Τρίτη           06 Ιανουαρίου   2009

7ος Γύρος

16:30

Τετάρτη       07 Ιανουαρίου   2009

8ος Γύρος

16:30

Πέμπτη        08 Ιανουαρίου   2009

9ος Γύρος

09:30

Πέμπτη        08 Ιανουαρίου   2009

Τελετή Λήξης – Αναχώρηση συμμετεχόντων

15:30

 12. ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ

Ο πρωταθλητής του 41ου Πανελλήνιου Ατομικού  Πρωταθλήματος Νέων Ανδρών και η πρωταθλήτρια  του 32ου Πανελλήνιου Ατομικού  Πρωταθλήματος Νέων Γυναικών προκρίνονται για τα αντίστοιχα Πανελλήνια Ατομικά πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών του 2009.

 13. ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΓΕΝΙΚΑ

Ισχύουν τα άρθρα της αρχικής προκήρυξης (αριθ.πρωτ. 84839/11.11.2008) που δεν διαφοροποιούνται.

 

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων.

 

Λεπτομέρειες για το χώρο των αγώνων:

ΠΣ Περιστερίου:

Γ.Μιχαηλίδης, Ε.Σαλταμάρα: 210 5737830,  φαξ: 210 5727319,

e-mail:mihailidis@ath.forthnet.gr

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ